Интеграция на съдържанието | Bogifilms.bg

Интеграция на съдържанието

Интеграцията на съдържанието е много важна за да се покажат всички нужди от които се нуждае старото съдържание за да се осъвремени и да е съвместимо по показатели на новото съдържание.
Легенда:
зелен - #009000
червен - #FF0000
🟩 - Сезона е завършен / Съдържанието е завършено
🟧 - Сезона не е завършен / Съдържанието се развива

Сериали

Нинджаго: Майсторите на спинджицу

🟧
Пролог:
🟩
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания има.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 2 / 2
Сезон 1:
🟩
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания има.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 13 / 13
Сезон 2:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 13 / 13
Сезон 3:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 8 / 8
Сезон 4:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 10 / 10
Сезон 5:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 10 / 10
Сезон 6:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 10 / 10
Сезон 7:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 10 / 10
Сезон 8:
🟩
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания има.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 10 / 10
Сезон 9:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 10 / 10
Сезон 10:
🟩
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания има.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 4 / 4
Сезон 11:
🟩
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания има.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 30 / 30
Сезон 12:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 16 / 16
Сезон 13:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 16 / 16
Сезон 14:
🟩
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания има.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 4 / 4
Сезон 15:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 14 / 16
Сезон 16:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - има, заглавия - има, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 30 / 30

Костенурките нинджа: Нова мутация

🟧
Сезон 1:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 18 / 20
Сезон 2:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 26 / 26
Сезон 3:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 26 / 26
Сезон 4:
🟧
 • Зона 1 - има: Заглавие - има, Навигация - има, Значка - има.
 • Зона 2 - има: Подзаглавие - има, Обложка - има, Описание - има, Подробности за епизодите - няма, заглавия - няма, описания няма.
 • Зона 3 - има: Подзаглавие - има, Реклами - има, Описателен текст - има.
 • Бутони: Бутон за проблем - има, Бутон за сигнал - има.
 • Епизоди 24 / 26

Мега-чудесата на Калинката и Черния котарак

🟧

Филми