Условия за ползване | Bogifilms.bg

Условия за ползване

Условия и политика

Условията на уебсайта пряко зависят от условията на доставчика. Също така и аз имам условия за посетителите в този уебсайт. При посещение вие автоматично се съгласявате с моите условия, а изборът дали да посетите този уебсайт е изцяло ваш.

За доставчика

Alle.bg е доставчик на услугите на Bogifilms.bg. Представени са извадки от условията за използване на Alle.bg.

Права и задължения на Потребителя

3. Потребителят се задължава да не публикува в уебсайтовете си материали:
   - противоречащи на българското законодателство и приложимите чужди закони
   - които нарушават авторски права или търговски марки (Bogifilms.bg не съхранява съдържание с авторски права, а разпространява само линкове с файлове от други източници. Все пак при сигнал за авторски права, ние веднага ще премахнем нужното съдържание, след доказване на собствеността върху тях.)
   - чието съдържание нарушава права или свободи на човека
   - нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица
   - съдържащи еротично, порнографско или друго съдържание за възрастни или съдържащи връзки към такова съдържание
   - представящи или промотиращи услуги за печелене на пари от Интернет чрез кликове или гледане на реклами (paid to click) или програми за генериране на трафик (auto surf, traffic exchange)
   - които могат да подведат посетителите, така че да останат с впечатлението, че уебсайтът е на друг човек или организация
   - изискващи акаунти или пароли в други уебсайтове
   - които са създадени с цел връзки към други уебсайтове
   - които съдържат подвеждаща информация с цел материална облага
   - за вируси, троянски коне, хакове или друго деструктивно или опасно съдържание
   - противоречащи на етиката, морала и добрите нрави

4. Потребителят се задължава при използване на предоставените му услуги:
   - да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите условия
   - да спазва етиката, правилата на морала и добрите нрави
   - да уведомява незабавно доставчика за всеки известен му случай на извършено нарушение при използване на предоставяните услуги
   - да не промотира уебсайта си в Alle.bg използвайки нежелани имейли (spam)
   - да не промотира уебсайта си в Alle.bg по нежелан начин в други уебсайтове (коментари, постове, обяви и др.)

Права и задължения на Доставчика

1. Доставчикът не носи отговорност за публикуваното съдържание от потребителите на услугата.
2. Доставчикът не претендира за собственост върху съдържанието създадено от потребителите на услугата.
3. Доставчикът има право да деактивира всеки уебсайт по собствена преценка или ако даденият уебсайт е в нарушение на тези условия.
4. Доставчикът си запазва правото да променя условията за ползване на услугата без предупреждение.
5. Доставчикът има право да изтрие уебсайтовете на потребителя и самия акаунт на потребителя при неактивност от негова страна. Това може да се случи най-рано 12 месеца след последния вход в акаунта на потребителя, но не и преди датата на изтичане на активираните от него платени услуги. Преди тяхното изтриване уебсайтовете се спират за период от 6 месеца, през които потребителят може да ги възстанови или запази.
6. Доставчикът има право да откаже поддръжка на определени стари версии на браузъри.

Условия на Bogifilms.bg

При посещение на нашият уебсайт, вие се съгласявате, че:
  1. Уебсайтът може да събира данни за вас такива каквито му трябват, за да извършва специални действия, като IP адреси, профили на устройството както и данни които разкриват вашия пол, възраст или име. Всички събрани данни се изпозват за измерване и проследяване на активността на потребителите в моят уебсайт и не се съхраняват в онлайн пространството или самият уебсайт, а на преносима флашка с допълнителна защита.
  2. Уебсайтът съхранява само и единствено текстова информация и линкове с файлове от други източници.
  3. Уебсайтът изпозва програмен код, който показва реклами от трети страни.
  4. Уебсайтът се разпространява на територията на Република България и се съобразява с чуждите закони само и единствено, когато не противоречат на българските.
  5. При проблем с използването на нашите услуги свържете с нас или посетете помощният център, за да можем да ви помогнем.

  • Ние не носим отговорност, ако съдържанието не е съвместимо или не работи на вашето устройство или софтуер.